Ogrodnicza partyzantka w Lublinie




Dla wszystkich ogrodników o duszy partyzanta wklejam informację o spotkaniu z założycielem ruchu Guerrilla Gardening, Richardem Reynoldsem.
Miejsce: Lublin - Warsztaty Kultury. 
Czas: piątek 17 maja 2013. 
Organizator: Warsztaty Kultury w ramach projektu Lub design!

Mam nadzieję, że po tej akcji Lublin jeszcze bardziej się zazieleni, a na pasach zieleni przybędzie kapusty i słoneczników :)

Komentarze